Immatrykulacja studentów I roku WFiS

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Filozofii i Socjologii (studia  stacjonarne I i II stopnia)

Uroczystość odbędzie się w dniu 1 października 2019 roku.

Czas i miejsce wydarzenia: 

Aula Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
Prosimy o przybycie o godzinie 8:30,
obowiązuje strój uroczysty, obecność obowiązkowa.

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2019