Ankieta Oceny Zajęć dla semestru zimowego 2015/2016

Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Rozpoczyna się kolejna edycja Ankiety Oceny Zajęć. Od 25 stycznia do 21 lutego możecie ocenić jakość zajęć dydaktycznych oferowanych przez UMCS.

W tym roku po raz pierwszy ankieta zostanie udostępniona Wam za pośrednictwem portalu USOSweb. Aby ocenić zajęcia należy:

  1. Zalogować się na swoim koncie na stronie usosweb.umcs.pl
  2. Kliknąć baner informujący o trwającej ankiecie lub przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”
  3. Kliknąć link „ANKIETY”
  4. Wybrać zajęcia, które chcecie ocenić i pozostawić swoją opinię

Wszystkie odpowiedzi udzielane są anonimowo. Sami decydujecie, kiedy i gdzie wypełnicie ankietę. Wystarczy dostęp do Internetu i ok. 15 minut wolnego czasu. Pamiętajcie, że udział w badaniu jest jednym z obowiązków studenta, wynikającym z Regulaminu Studiów.

Ankieta Oceny Zajęć pełni rolę informacji zwrotnej, a jej wyniki nie są obojętne wykładowcom oraz władzom Wydziałów i Uniwersytetu. W efekcie każda opinia posłuży do weryfikacji jakości prowadzonych zajęć, programów studiów i przydatności wiedzy zdobywanej na danym przedmiocie. Dzięki temu nasz Uniwersytet będzie się dla Was zmieniał na lepsze.

Jednocześnie informujemy, że przypadku wystąpienia błędów w ofercie dydaktycznej (możliwość ocenienia zajęć, w których nie uczestniczyliście lub brak dostępu do ankiety oceniającej zajęcia, w których braliście udział) należy zgłosić je w dziekanacie. W przypadku innych problemów związanych z ankietą, prosimy kontaktować się mailowo z Zespołem ds. Analiz Jakości Kształcenia: sjk@umcs.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2016