Aktualności

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w sem. letnim roku...
15.02.2021

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w sem. letnim roku ak. 2020/2021

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim rozpoczną się dnia 22 lutego 2021 roku o godzinie 8.00 i zakończą się w dniu 01 marca 2021 roku godzinie 23.59. więcej
Komunikat w sprawie zapisów na szczepienia nauczycieli...
15.02.2021

Komunikat w sprawie zapisów na szczepienia nauczycieli akademickich przeciw COVID-19

Na podstawie instrukcji Ministerstwa Edukacji i Nauki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej organizuje zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi oraz innych osób... więcej
Obowiązkowe szkolenia dla studentów – termin dodatkowy
12.02.2021

Obowiązkowe szkolenia dla studentów – termin dodatkowy

Dla studentów I roku, którzy jeszcze nie uzyskali zaliczeń ze szkoleń ogólnouniwersyteckich on-line w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, przysposobienia bibliotecznego... więcej
2