„(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy'' - II edycja Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Zapraszamy do udziału w konferencji, która pozwali - jak zapewniają organizatorzy - na prezentację własnych pomysłów (także po raz pierwszy), czy dorobku naukowego przed szeroką, międzynarodową publicznością!

Termin i miejsce

*** 19-21 listopada 2021 r.***

Konferencja będzie trwała trzy dni i zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej. Prelegenci mogą wygłosić referat stacjonarnie (w pierwsze dwa dni konferencji tj. 19 i 20 listopada) w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM). Podobnie jak w pierwszej edycji, także podczas 2. MIKN sesje będą się odbywać w dwóch językach: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Referenci deklarują swoje preferencje dotyczące formy wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym.

Cel

Temat konferencji wynika z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej Europie. Wydarzenie ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, a także idei badań interdyscyplinarnych. Konferencja jest kierowana zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących badaczy.

Dla kogo

Zapraszamy do udziału reprezentantów rozmaitych dyscyplin badawczych: od socjologii, przez historię, politologię, ekonomię, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofię, do psychologii. Żeby wziąć udział w konferencji nie musisz mieć doświadczenia w wygłaszaniu referatów! O możliwości wystąpienia decyduje adekwatność tematu wystąpienia oraz nadesłany abstrakt. By zwiększyć swoje szanse na udział w konferencji proponujemy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na 1 z 8 pytań badawczych naszego wydarzenia.

Tematyka

Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, więc możesz wybrać temat bliski Twoim zainteresowaniom. W tym roku zagadnienia zostały podzielone na dwa bloki tematyczne:
1. Ścieżka badawcza
Badania nad nierównościami – metodologia, problemy badawcze i wyzwania operacjonalizacji
2. Ścieżka analityczna
Nierówności między płciami: Gender Studies i perspektywy krytyczne
Ekonomiczne i gospodarcze aspekty nierówności
Technologiczne aspekty nierówności
Unia Europejska i Europa: nierówności w zrzeszeniach ponadnarodowych
oraz koncepcje peryferyjności państw
Współczesne nierówności regionalne i mniejszościowe
Niwelowanie nierówności
Przyszłość nierówności i wyzwania idei “degrowth”

Własny referat

Na zgłoszenia uczestników chętnych wygłosić swój referat czekamy do 15 października.

Dokładne informacje

Organizator zaprasza do zapoznanie się z wydarzeniem pod linkami:

1. Opis konferencji w języku polskim: https://docs.google.com/document/d/10gPuqx-sz-LxG00e5HzNjry3wCz86gH75Sc2mln-hOU/edit
 
2. Opis konferencji w języku angielskim: https://docs.google.com/document/d/1svV-C3DnqkMZKP33wshmUULsBwLNTrJdY6-So0IeUTM/edit
 
3. Link do formularza zgłoszeniowego (udział bierny): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNJsbLLFU1RzMZnjvWsO4zp7OeAl7wIGMP7ga9nkSxU-jhw/viewform
 
4. Link do formularza zgłoszeniowego (udział czynny): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTGaJ-XAwE-cNse90LiunwZE8UzCJoTqiXjVUlvqQ6TaY1qA/viewform
 
5. Link do wydarzenia na portalu Facebook: https://fb.me/e/10PwLMxKB

 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres kn.ide@uwr.edu.pl .

    Aktualności

    Data dodania
    14 września 2021