"Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych (...)" - konferencja

"Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych(...)" - konferencja

 

 W dniu 24 maja 2016 r. odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UMCS kolejna, organizowana we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, konferencja szkoleniowa na temat: " Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniające nowe dyrektywy UE i ich wpływ na praktykę udzielania zamówień". Otwarcia konferencji dokonali: prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, dr Mirosław Łoboda - Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS, Pani Małgorzata Stręciwilk - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. W konferencji udział wzięło ponad 250 przedstawicieli Jednostek sektora finansów publicznych z woj. lubelskiego.

 

    Aktualności

    Data dodania
    24 maja 2016