Zbigniew Pastuszak redaktorem naczelnym IJMED, Inderscience

Miło nam poinformować, że 1 października 2014 r. Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw., objął beztreminowo funkcję Redaktora naczelnego czasopisma International Journal of Management and Enterprise Development (IJMED, www.inderscience.com/ijmed).

Czasopismo (rok zał. 2003) wydawane przez Inderscience Ltd. (Szwajcaria) jest indeksowane w naukowej bazie danych Scopus (Elsevier), a także m.in.: Cabell's Directory of Publishing Opportunities i Business Source Premier (EBSCO). Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie poddawane są procedurze wydawniczej, standardowo stosowanej w międzynarodowych czasopismach naukowych (double-blind review).

Pracowników naukowych UMCS (minimum ze stopniem doktora) zainteresowanych publikacją wyników badań nawiązujących do specyfiki czasopisma, zachęcamy do zapoznania się z procedurami wydawniczymi IJMED dostępnymi na stronie internetowej czasopisma oraz zgłaszania artykułów za pośrednictwem systemu elektronicznego (tzw. on-line submission). 

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    12 listopada 2014