Zaproszenie do udziału w projekcie badawczym Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest partnerem w projekcie badawczym Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC), realizowanym w ramach sieci Jean Monnet Network. Konsorcjum koordynowane jest przez Korea University (Korea Południowa), a w jego skład wchodzą także inne uznane instytucje naukowe: Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), Uppsala University (Szwecja) oraz NanyangTechnological University (Singapur).

Chcielibyśmy zaprosić młodych adeptów nauki (wyróżniających się studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz osoby do pięciu lat po doktoracie) do złożenia artykułu naukowegotraktującego o tematyce:Europe-Asia connectivity. Wybrani kandydaci będą zobowiązani do przygotowania pracy naukowejw języku angielskim, zawierającej około 6 000 słów.

Termin składania pierwszych wersji prac upływa 30 czerwca 2020 r.

 Wyniki badań będą opublikowane w formie elektronicznej jako WorkingPapers sieci SPEAC, jak również na stronach internetowych instytucji partnerskich. Dla autora każdego złożonego artykułu przewidziane jest honorarium w wysokości 1 000 EUR.

 Jeśli niniejsze ogłoszenie spotkało się z Państwa zaiteresowaniem, zapraszamy do przesłania krótkiego abstraktu proponowanego artykułu (ok. 500 słów) drogą emailowąna adres pawel.pasierbiak@umcs.lublin.pl do 10 kwietnia 2020 r.

  

Maria Curie Sklodowska University is a partner in a Jean Monnet Network’s research project titled Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity(SPEAC). Coordinated by Korea University (South Korea),the consortium consists of other renowned institutions as Ruhr-Universität Bochum (Germany), Uppsala University (Sweden), and Nanyang Technological University (Singapore).

We would like to invite young scholars/researchers (outstanding master students, PhD candidates,or post-doc up to 5 years after obtaining a degree) to submit an academic paper on Europe-Asia connectivity.The selected fellows should submit the paper in English of around 6000 words.

The deadline for the submission of the draft paper is 30 June 2020.

The fellows’ research outcomes will appear in the online Working Paper series of the SPEAC Network and also on the websites of partner institutions. Anhonorarium of 1 000 EUR will be given to the selected fellows after the paper submission.

If you are interested, please send an abstract of your research proposal (500 words) via email (pawel.pasierbiak@umcs.lublin.pl) by 10 April 2020.

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2020