Zapisy na przedmioty ogólnowydziałowe, fakultatywne, specjalizacyjne s. zimowy 21/22

Studenci Wydziału Ekonomicznego! 

Dnia 31.05 (tj. poniedziałek) w systemie USOS zostaną  uruchomione rejestracje na przedmioty fakultatywne, ogólnowydziałowe i specjalizacyjne.

Zapisy obowiązują studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Wykaz kierunków objętych zapisami w semestrze zimowym 2021/2022 znajduje się w załączeniu.

    Aktualności

    Data dodania
    21 maja 2021