XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość w procesie integracji systemów zarządzania"

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość w procesie integracji systemów zarządzania"

Serdecznie zapraszamy na XII Ogólnopolską Konferencję Naukową "Jakość w
procesie integracji systemów zarządzania", która odbędzie się w dniach
15-16 maja 2014 roku na Wydziale Ekonomicznym w Sali Rady Wydziału 
(sala 101).
Konferencja odbywa się, co roku i ma za zadanie skupić uwagę na problemach jakości w zarządzaniu. W tym roku konferencja obejmuje bloki tematyczne takie jak: 1. Istota i przesłanki integracji systemów zarządzania, 2. Rodzaje i metody integracji w warunkach globalizacji, 3. Determinanty jakości zarządzania w organizacji, 4. Miejsce jakości w procesach integracji systemów zarządzania.
Konferencja jest nie tylko dobrą okazją do poszerzenia własnego zakresu wiedzy z zarządzania jakością w organizacji i funkcjonowania systemów zarządzania w organizacjach, lecz również pozwala na nawiązanie znajomości z prelegentami pochodzącymi z całej Polski.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    11 maja 2014