Wyniki konkursów NCN - kolejne sukcesy Wydziału Ekonomicznego

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursów: Opus 7, Sonata 7 i Preludium 7.

Mamy przyjemność ogłosić, że Pracownicy Wydziału Ekonomicznego uzyskali 2 granty: Zespół kierowany przez dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, w składzie: dr Marcin Lipowski (Główny wykonawca), mgr Ilona Bondos, dr Marek Angowski (Uniwersytet Przyrodniczy), dr Mariusz Lisowski i mgr Michał Szafranek otrzymał finansowanie grantu (OPUS) pt. Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej (wartość: 329 810 zł); natomiast w konkursie SONATA - grant pt. Diagnoza przyczyn insourcing-u, najczęściej insourcing-owanych kategorii procesów oraz skali występowania insourcing-u w polskich przedsiębiorstwach (o wartości 104 880 zł) otrzymał dr Grzegorz Grela z zespołem.

Szczegółowe informacje na temat wyników pozostałych konkursów można znaleźć pod adresem: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-11-13-wyniki-konkursow.

 Gratulujemy!

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    14 listopada 2014