Wydawanie decyzji stypendialnych

Wydawanie decyzji stypendialnych

UWAGA STUDENCI !!!

(DOTYCZY POMOCY MATERIALNEJ)

W wymienionych niżej terminach prosimy o odebranie decyzji dotyczących przyznania pomocy materialnej na rok ak. 2014/2015 (STYPENDIÓW SOCJALNYCH I  STYPENDIÓW REKTORA).

W celu uniknięcia kolejek w Dziekanacie decyzje będą wydawane
na parterze naprzeciwko szatni:

sobota (13 grudnia br.)                 –       godz. 10.00-12.00

poniedziałek (15 grudnia br.)       -        godz. 11.00-15.00

wtorek (16 grudnia br.)                -        godz. 11.00-15.00

Zgłoszenie się po odbiór decyzji jest obowiązkowe i warunkuje wypłatę przyznanych świadczeń w grudniu br.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    12 grudnia 2014