Współpraca Wydziału Ekonomicznego z Politechniką Lwowską

W dniach 6-8 listopada 2014 r. pracownicy Katedry Marketingu reprezentowali Wydział Ekonomiczny UMCS na X Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Praktycznej "Marketing i logistyka w systemie zarządzania" organizowanej przez Katedrę Marketingu i Logistyki Politechniki Lwowskiej Uniwersytet Narodowy we Lwowie.

Poza przedstawicielami polskich i ukraińskich uniwersytetów w konferencji uczestniczyli także reprezentacji niemieckich uczelni wyższych. W Komitecie organizacyjnym Konferencji i panelu rozpoczynającym obrady brała udział Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk. W obradach sesji tematycznych wystąpienia prezentowali także inni pracownicy Katedry Marketingu.

(Od lewej mgr Ilona Bondos, prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, prof. Y. Krykavskyy, dr Marcin Lipowski)

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    14 listopada 2014