Współpraca WE z ZSE im. Gen. W. Andersa w Chełmie

Współpraca WE z ZSE im. Gen. W. Andersa w Chełmie

W dniu 16 października br. odbyło się spotkanie Dziekana Wydziału Ekonomicznego prof. Zbigniewa Pastuszaka z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. W. Andresa w Chełmie - mgr Edytą Chudobą.  W ramach zawartego porozumienia o współpracy w sferze edukacyjnej i rozwoju wiedzy absolwentów Wydział Ekonomiczny umożliwi młodzieży szkolnej uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach i sympozjach naukowych. Natomiast Zespół Szkół będzie prowadził promocje UMCS wśród uczniów.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    20 października 2014