Współpraca WE z ZS Nr 1 w Lublinie

Współpraca WE z ZS Nr 1 w Lublinie

W dniu 19 marca br. odbyło się spotkanie Dziekana WE prof. Zbigniewa Pastuszaka z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie - mgr Elżbietą Sękowską (absolwentka WE 1984).  W ramach współpracy Wydziału Ekonomicznego z Zespołem Szkół, przewidziane jest objęcie patronatem różnorodnych wydarzeń o charakterze naukowym i popularyzujących wiedzę ekonomiczną oraz włączenia się kół i organizacji studenckich WE w te inicjatywy.  

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    24 marca 2014