Ważne informacje w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do zapoznania się z nowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19:

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 33/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125126-zr-nr-33-2020-projekt-procedura-dyplomowania-covid-04052020.pdf?fbclid=IwAR3f7MOqehEUpUIAl-0p3t-4W7ufG3ReiMtpNx6Xj9KgRkam2vSgJ0MgLIs

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 34/2020 w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125415-zr-nr-34-2020-egzaminy-zaliczenia-koncowe-covid-ostateczna-1-11-05-2020.pdf?fbclid=IwAR3JNhM9GwjFH-z9YmuxvHsYVKFJncghsH3318pdyrZEdGT-UF6ede6jwKY

* Zarządzenie Rektora UMCS Nr 35/2020 w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125630-zr-nr-35-2020-zarzadzenie-covid-funkcjonowanie-uniwersytetu-11-05-2020-spj.pdf

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2020