VI konkurs na projekty badawcze NBP

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że został ogłoszony VI konkurs na projekty badawcze Narodowego Banku Polskiego.

Do udziału w konkursie zaproszeni są pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby fizyczne prowadzące badania ekonomiczne o następującej tematyce:

 1. analiza (sieci) sektorowych powiązań w gospodarce polskiej;
 2. analiza otoczenia instytucjonalnego krajów strefy euro z zakresu funkcjonowania rynków pracy oraz produktów (w tym rynku nieruchomości) w celu identyfikacji czynników, które prowadziły do zróżnicowania sytuacji gospodarczej krajów członkowskich od momentu powstania strefy euro;
 3. ewolucja struktury i modeli funkcjonowania systemów finansowych w krajach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na rozwój i stabilność systemu finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej;
 4. usługi finansowe poza sektorem regulowanym – odbiór społeczny, skala oraz wpływ na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych i stabilność systemu finansowego. Rekomendacje dla polityki regulacyjnej państwa w tym zakresie;
 5. uwarunkowania przyszłego członkostwa Polski w strefie euro a szanse i ryzyka z przystąpienia do unii walutowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych.

Termin naboru zgłoszeń konkursowych upływa o godz. 23.59 w dniu 31 sierpnia 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie i dokumentami zamieszczonymi na stronie NBP.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Badań Naukowych:

Beata Herbaczyńska, Joanna Górka

e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
pok. 1320, Rektorat

  Aktualności

  Autor
  Ewelina Mazurkiewicz
  Data dodania
  12 maja 2014