V edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

Szanowni Państwo,

w imieniu DR HAB. MARIUSZA GOLECKIEGO, RZECZNIKA FINANSOWEGO, serdecznie zapraszamy do udziału w V EDYCJI KONKURSU O NAGRODĘ RZECZNIKA FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ ROZPRAWĘ HABILITACYJNĄ I DOKTORSKĄ ORAZ PRACĘ MAGISTERSKĄ I LICENCJACKĄ Z ZAKRESU OCHRONY KLIENTA NA RYNKU FINANSOWYM.

Konkurs obejmuje zakresem zarówno zagadnienia praktyk rynkowych  jak też i zagadnienia związane ze stabilnością oraz bezpieczeństwem instytucji i transakcji  rynku finansowego, które mają oczywisty wpływ na jakość ochrony klienta. W sposób naturalny jesteśmy zainteresowani zarówno dziełami odnoszącymi się do spraw polskich jak i tych, które eksplorują otoczenie międzynarodowe.

Do konkursu można zgłaszać:

  - wydane w formie monografii naukowej rozprawy habilitacyjne, które stanowiły podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego w latach 2019 – 2021

  - rozprawy doktorskie obronione w latach 2019 – 2021,

  - prace magisterskie i licencjackie obronione w roku 2021 r.

Zapraszamy autorów, promotorów, a także władze uczelni, wydziałów, katedr i instytutów, w których przygotowywane są prace z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tej dziedziny.

Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .doc oraz .pdf) wraz z niezbędną dokumentacją należy przesłać W TERMINIE DO 15 LISTOPADA 2021 R. na adres: magda.hojnor@gmail.pl.

Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie  Rzecznika Finansowego, www.rf.gov.pl [1] w zakładce _EDUKACJA/KONKURSY I PATRONATY._

W razie wątpliwości proszę o kontakt z sekretarzem Jury, Magdaleną Hojnor (magda.hojnor@gmail.com, 796 408 113).

    Aktualności

    Data dodania
    11 października 2021