"Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości (...)" - konferencja

Koło Naukowe Ekonomistów UMCS serdecznie zaprasza na V Międzynarodową Konferencję Naukową "Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości finansowej i zarządczej", która odbędzie się w dniach 24-25 października 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ścieżki tematyczne poruszone podczas konferencji będą koncentrować się wokół następujących zagadnień:

 • historia rachunkowości,
 • teoria rachunkowości,
 • krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości,
 • rachunkowość finansowa - wycena i ewidencja,
 • rachunkowość a ład korporacyjny,
 • rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling,
 • rachunkowość społeczna i środowiskowa,
 • systemy informatyczne w rachunkowości,
 • edukacja w obszarze rachunkowości,
 • kompetencje oraz etyka zawodowa specjalistów z zakresu rachunkowości,
 • rachunkowość podatkowa,
 • rachunkowość w sektorze finansów publicznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20. 06. 2016 r., a opłaty konferencyjne do 30. 06. 2016 r.

Termin przesłania artykułów do publikacji to 20. 07. 2016 r.

Opłata konferencyjna:

 • 200 zł - uczestnictwo czynne (w tym: uczestnictwo w dwudniowej sesji naukowej, możliwość wygłoszenia prezentacji, publikacja artykułu w monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady podczas dwóch dni konferencji, bankiet integracyjny),
 • 150 zł - uczestnictwo bierne (w tym: publikacja artykułu w monografii).

  Aktualności

  Data dodania
  24 maja 2016