Szkoła Giełdowa w Lublinie - nowy kurs

Studenci Wydziału Ekonomicznego!

Rusza kolejny nabór na kurs w ramach Szkoły Giełdowej w Lublinie:
Podstawy inwestowania na giełdzie - 370 zł 
Termin szkolenia: 07.12.2018 - 09.12.2018

Informacja o zapisach -> link  

DOFINANSOWANIE
Miło nam poinformować, że decyzją Dziekana WE UMCS, prof. Zbigniewa Pastuszaka, każdy Student WE może otrzymać dofinansowanie do kursu Szkoły Giełdowej zaplanowanego w grudniu br. Minimalna kwota dofinansowania 100 zł, może zostać zwiększona do 150 lub nawet 200 zł. Wpłynąć na to mogą m.in: publikacje naukowe, aktywność w pracach kół naukowych, uczestnictwo w konkursach na szczeblu wojewódzkim/ogólnokrajowym, wnioski o grant lub inne, które student uzna za ważne i poda w uzasadnieniu wniosku skierowanego do Dziekana. Na podstawie złożonych wniosków, wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi określona zostanie ostateczna kwota dofinansowania. 
Termin składania wniosków mija 30 listopada. 
Każdy zainteresowany proszony jest o niezwłoczną rejestracją swojego uczestnictwa na stronie https://www.gpw.pl/szkola_gieldowa_zapisy/lub oraz złożenie wniosku o dofinansowanie w sekretariacie Wydziału Ekonomicznego (pokój 302). 
Zapraszamy do uczestnictwa!

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2018