SUKCESY STUDENTÓW NASZEGO WYDZIAŁU !

Sukcesy studentów naszego Wydziału w VII MIĘDZYUCZELNIANYM KONKURSIE WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI

Z przyjemnością informujemy, że pięcioro studentów WE UMCS (kierunku FiR) znalazło się w ścisłej czołówce finalistów VII Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości, pokonując tym samym studentów innych lubelskich uczelni przystępujących do rywalizacji.  

Konkurs został zorganizowany przez lubelski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przy współudziale pracowników naukowych związanych z rachunkowością z Zakładu Rachunkowości WE UMCS oraz innych lubelskich szkół wyższych. W II etapie konkursu (finałowym), który odbył się 19 kwietnia 2016 r. w siedzibie lubelskiego oddziału SKwP, studenci odpowiadali na wylosowane pytania problemowe z zakresu rachunkowości finansowej, MSR/MSSF, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom wiedzy finalistów przyznając następujące miejsca:

I miejsce - p. Agata Wikło (FiR, studia II stopnia, I rok)
II miejsce - p. Piotr Malicki (FiR, studia II stopnia, II rok)
III miejsce - p. Marcin Podleśny (FiR, studia II stopnia, I rok)
IV miejsce - p. Patrycja Kowalczyk (FiR, studia II stopnia, I rok)
V miejsce - p. Konrad Jeleń (FiR, studia II stopnia, II rok)

Finalistów uhonorowano dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi (laptop za zdobycie I miejsca został ufundowany przez SKwP o/Lublin). Upominki dla wszystkich finalistów przygotował też WE UMCS.
Wszystkim uczestnikom finału zaproponowano również odbycie miesięcznej praktyki zawodowej w spółce audytorskiej Doradca Sp. z o.o. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

    Aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2016