Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019/2020

Przypominamy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców przedstawia szczegółowe kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów, przez które rozumie się osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem oraz do wnioskowania w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Harmonogram składania wniosków o stypendium ministra

1.

Wydział Artystyczny

 • do 23 września 2019r. dla studentów, którzy zrekrutowali się na studia II stopnia;
 • do 16 września 2019r. dla pozostałych studentów 

2.

Wydział Biologii i Biotechnologii

 • do 23.09.2019 r.

3.

Wydział Chemii

 • do 10.10.2019 r.

4.

Wydział Ekonomiczny

 • do 08.10.2019 r.

5.

Wydział Filozofii i Socjologii

 • do 04.10.2019 r.

6.

Wydział Humanistyczny

 • do 20.09.2019 r.

7.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 • do 13.09.2019 r.

8.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 • do 11.10.2019 r. 
  (aktualizacja z dn. 4.07.2019 r.)

9.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 • do 04.10.2019 r.

10.

Wydział Politologii

 • do 07.10.2019 r.

11.

Wydział Prawa i Administracji

 • do 08.10.2019 r.

12.

Wydział Zamiejscowy w Puławach

 • do 04.10.2019 r.

  Aktualności

  Data dodania
  5 września 2019