Stypendia Ministra

Stypendia

ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

na rok akademicki 2018/2019

STUDENCI I DOKTORANCI Wydziału Ekonomicznego zainteresowani uzyskaniem stypendium ministra za wybitne osiągnięcia proszeni są o składanie wniosków w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 roku na aktualnie obowiązujących formularzach.

Kwestie przyznania stypendiów regulują przepisy opublikowane na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/:

Powyższe rozporządzenia określają szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, wskazują katalog wybitnych osiągnięć oraz określają wzory wniosków.

    Aktualności

    Data dodania
    26 czerwca 2018