Studenci WE we Lwowie

W dniach 15-19 października 2019 roku dziewięciu członków spośród Koła Naukowego Ekonomistów, Studenckiego Koła Naukowego Finansistów oraz Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego na czele z prodziekan ds. studentów dr Małgorzatą Kamieniecką mieli przyjemność uczestniczyć w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rachunkowość, analiza i kontrola w systemie zarządzania podmiotami gospodarczymi”. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości i Analizy Uniwersytetu Narodowego "Politechnika Lwowska" we Lwowie na celu miała wzajemną wymianę poglądów oraz zaprezentowanie przeprowadzonych badań. Konferencja zrzeszała środowisko studentów z różnych ośrodków akademickich Ukrainy, Polski i Białorusi. Efektem owocnych dyskusji stała się publikacja zawierająca artykuły naszych studentów.

Udziałowi w konferencji towarzyszyło również zwiedzanie Lwowa i jego pięknych okolic. Zamki w Olesku, Podhorcach oraz Złoczowie, a także wyjście na spektakl do Opery Lwowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2019