Studenci WE w Toruniu

W dniach 16-17 maja 2019 Studenci z RWSS wraz z przedstawicielami Kół Naukowych brali udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Perspektywa - wyzwania współczesnej bankowości, finansów i gospodarki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uroczyste rozpoczęcie swoją obecnością i prelekcjami uświetnili reprezentanci: Citibank Europe PLC Poland Branch, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz Główny ekonomista ING Banku Śląskiego SA. Podczas poszczególnych bloków tematycznych Studenci mieli możliwość wymiany poglądów i wyników badań z delegatami wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Podczas popołudniowego spaceru nasi żacy dodatkowo wzięli udział w warsztatach pieczenia pierników w Muzeum Żywego Piernika oraz przeżyli symulację nalotu bombowego w schronie z czasów II Wojny Światowej. Wizyta zaowocowała również poznaniem kultury i dziedzictwa zespołu miejskiego miasta Torunia.

    Aktualności

    Data dodania
    22 maja 2019