Strategia emerytalna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080

Zapraszamy na debatę Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.

Debata odbędzie się 22 kwiet­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00

Debata tłu­mac­zona jest na pol­ski język migowy.
– aby obe­jrzeć debatę należy wejść na stronę: https://debaty.ipiss.com.pl/debaty,
– aby wziąć akty­wny udział w deba­cie należy się zare­je­strować na: https://debaty.ipiss.com.pl/rejestracja.
Rejes­tracja umożli­wia zadawanie pytań pod­czas debaty online.

Pyta­nia do debaty prosimy zadawać do godziny 11:40, korzys­ta­jąc z przy­cisku „Sko­men­tuj” lub przesyła­jąc na adres e-mail: debaty@ipiss.com.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 kwietnia 2021