Powołanie prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka w skład Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Z przyjemnością informujemy o powołaniu prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka w struktury Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju działającego przy Polskiej Akademii Nauk.

Do zadań Pana Profesora w ramach członkostwa w Komitecie należeć będzie: 
1) wskazywanie strategicznych koncepcji i kierunków rozwoju przestrzennego Polski w różnych skalach geograficznych z uwzględnieniem dynamiki megatrendów globalnych;
2) tworzenie podstaw dla polskiego wkładu w europejski dyskurs na temat polityk terytorialnych, w tym szczególnie polityki spójności;
3) upowszechnianie nowoczesnej wiedzy na temat procesów rozwojowych w układach terytorialnych;
4) opiniowanie strategicznych dokumentów z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej oraz merytoryczny udział w doskonaleniu metodologii z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju.

Serdecznie gratujemy, życząc sukcesów i wielu nowych doświadczeń!

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2023