Najlepsi absolwenci 2020/2021

19.11 odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych dla studentów, którzy w roku akademickim 2020/2021 wyróżnili się wyjątkowym zaangażowaniem w naukę oraz działalnością rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Obraz Adam Radosavljevic z Pixabay 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów !

Lista osób (Studentów) nagrodzonych:

 1. Anna Rekiel tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Ekonomicznego UMCS (za wybitne wyniki w nauce oraz wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej i przebieg egzaminu dyplomowego); 
 2. Agnieszka Gryglicka - za zaangażowanie w życie codzienne i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego
 3. Julia Lipińska - za zaangażowanie w życie codzienne i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego
 4. Zuzanna Marzęda  - za zaangażowanie w życie codzienne i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego
 5. Nina Samoń - za zaangażowanie w życie codzienne i działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego
 6. Karaś Paulina - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 7. Wereska Michalina - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 8. Giszczak Julia - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 9. Litwinek Justyna - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 10. Jaruga Ewa - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 11. Barć Paulina - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 12. Kura Paweł - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 13. Szyszko-Celiński Dawid - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 14. Świderska Sylwia - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej
 15. Chwiej Anna - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej –ze średnią 4,8
 16. Chmiel Kinga - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej –ze średnią 4,8
 17. Moch Aleksandra - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej –ze średnią 4,8
 18. Nowak Karolina - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej –ze średnią 4,8
 19. Jeruzal Sylwia - za wyróżniające się wyniki w nauce i wysoki poziom merytoryczny przygotowanej pracy dyplomowej –ze średnią 4,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aktualności

  Data dodania
  23 listopada 2021