Nabór do Zespołu Tańca Ludowego UMCS

Nabór do Zespołu Tańca Ludowego UMCS

fot. D Awiorko-Klimek

 

Zespół Tańca Ludowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

 zaprasza do współpracy w grupach tanecznych, muzycznych
i wokalnych. Członkostwo w zespole to zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń,
ciekawe znajomości, a także występy na całym świecie.

Wszelkich informacji udziela Biuro Zespołu:
ACK UMCS „Chatka Żaka”
Lublin, ul. I. Radziszewskiego 16 (pok. 19)
od poniedziałku do piątku w godz.  10.00-15.00
tel. + 48 81 533 32 02

www.ztl.umcs.lublin.pl                e-mail: ztl@umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    3 października 2014