Konkurs Research Lab

Studenci!

W imieniu firmy Le Sphinx Polska zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Research Lab, którego celem jest umocnienie oraz doskonalenie umiejętności studentów w zakresie badań rynkowych i marketingowych, a także lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań konsumentów. Konkurs wykorzystuje koncepcję "Intensive Programme" jako jedną z bardziej efektywnych metod dydaktycznych online.

W trakcie trwania wyzwania konkursowego studenci przeprowadzą pogłębioną analizę polskiego rynku platform typu VOD (Video On Demand) opierając się na dostarczonych materiałach w formie case study. Na tej podstawie, studenci zbudują kwestionariusz (z wykorzystaniem platformy Sphinx, do której organizator zapewnia darmowy dostęp), który posłuży do zbierania danych pierwotnych, a następnie dokonają ich analizy. W końcowym etapie konkursu studenci będą proszeni o wizualizację otrzymanych wyników wraz z opracowaniem raportu i  przedstawieniem rekomendacji. 

Ponadto, zorganizowane zostaną 3 krótkie wykłady w formie webinarium dotyczące przedstawienia koncepcji case study razem z zidentyfikowanym problemem badawczym, oraz funkcjonowania i możliwości dydaktyczno-badawczych platformy Le Sphinx. 

Oprócz dobrej zabawy i zdobytej wiedzy, organizator przewiduje pulę nagród w wysokości 600 € oraz certyfikaty uczestnictwa dla najlepszych drużyn. 

Zapraszamy do bezpośredniej rejestracji dostępnej po kliknięciu w link https://sphinxdeclic.com/d/s/wvz3g6 (możliwość rejestracji do 7 marca 2021) oraz do zapoznania się z załączonymi szczegółami konkursu. 

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do odwiedzenia strony https://sphinxpoland.pl/konkurs-researchlab2021 lub do bezpośredniego kontaktu mailowego laura.bacek@edu.uekat.pl

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 lutego 2021