Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakersu nauk ekonomicznych

Abslowenci!

Zapraszamy do udziału w XII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Kornurs przeznaczony jest dla absolwentów Uczelni, którzy obronili w 2018 r. prace magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych.

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych - link:http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/magisterska/main.html

a.     celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi;

b.    w Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich, które zostały obronione na uczelniach w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Prace na Konkurs mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą – uczelnie i promotorzy;

  1. regulamin konkursu: http://www.nbp.pl/konkursy/2019/magisterska/regulamin-praca-magisterska-2019.pdf
  2. ogłoszenie wyników Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędą się w IV kwartale 2019 r.

• pierwsza nagroda w wysokości 15 000 zł,  

• druga nagroda w wysokości 10 000 zł,

• trzecia nagroda w wysokości 7 000 zł,

             oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

 

Kontakt do koordynatora Konkursu  p. Julii Dobrzańskiej-Giedrys :  

 e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl,  tel.  22 185 21 08

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2019