W imieniu dyrekcji Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów zapraszamy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do udziału w szóstej edycji konkursu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, pn. „Podatkowi Liderzy”. Nagrodą w Konkursie jest płatny staż w Ministerstwie Finansów.

    Aktualności

    Data dodania
    24 października 2019