Konferencja „Rynek nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne”

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, zapraszają na IV Konferencję Naukowo-Branżową pn. „Rynek nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne”. Wydarzenie rozpocznie się 6 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2cd, Lublin).

Podobnie jak w poprzednich latach tematyka konferencji będzie koncentrować się na zagadnieniach szeroko rozumianego rynku nieruchomości - zarówno od strony podejścia naukowego, jak i praktycznego. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania tej branży. Prelegentami będą m.in. naukowcy, reprezentanci instytucji publicznych, samorządów i środowiska biznesu. Stałym punktem spotkań jest panel dyskusyjny w formie merytorycznej debaty z udziałem naukowców i specjalistów od nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji >>

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2018