Konferencja MakeLearn/TIIM 2016

W dniach 25-27 maja 2016 roku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej MakeLearn/TIIM zorganizowanej z inicjatywy: International School for Social and Business Studies (Słowenia), Poletehnica University of Timisoara (Rumunia), Kasetsart University (Tajlandia) i Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Tegoroczna edycja odbyła się w mieście Timisoara, położonym w południowo-zachodniej części Rumunii, a hasłem przewodnim Konferencji było: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society through Turbulent Time

Głównym celem Konferencji była dyskusja nad tematyką innowacji i zarządzania różnorodnością w nieustająco zmieniającym się otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego i zarządzania wiedzą. Podkreślano konieczność wykorzystywania narzędzi technologicznych i innowacji do efektywnego zarządzania pracą. Zintegrowane środowisko naukowe i gospodarcze podjęło dyskusje, dzięki której możliwa była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na tematy traktujące o nowoczesnych rozwiązaniach w zarządzaniu organizacjami, wiedzą i informacjami w ujęciu międzynarodowym.

Przedstawiciele z 28 krajów (m.in. z USA, Tajlandii, Włoch, Chorwacji, Finlandii) podczas 36 paneli dyskusyjnych przedstawili efekty swojej pracy badawczej z 11 obszarów naukowych, m.in: Knowledge Management and Information Technologies, Human Resource, Innovation, Economics, Marketing, Education and Training.

Wydział Ekonomiczny UMCS reprezentowało 48 uczestników (profesorowie, adiunkci, asystenci, doktoranci), którzy przygotowali samodzielnie lub we współautorskie artykuł naukowy, który znalazł się obok 192 artykułów w księdze pokonferencyjnej.
Bardzo ważnym elementem Konferencji MakeLearn/TIIM był panel edytorów, podczas którego 21 przedstawicieli międzynarodowych czasopism (m.in. prof. Kongkiti Phusavat, International Jurnal of Innovation and Learning, dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. International Jurnal of Management & Enterprise Development),   zaprezentowało wymagania i zasady publikacji artykułów naukowych z uwzględnieniem niezbędnych wytycznych.

Na szczególną uwagę zasługuje Forum Rektorów, w trakcie którego Rektorzy Uczelni Wyższych mieli okazję zaprezentować macierzyste ośrodki naukowe oraz podzielić się dobrymi praktykami. Przedstawicielem UMCS w tym panelu był prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, który w niezwykle charyzmatyczny sposób przedstawił audiencji Lublin oraz UMCS.

Podczas Konferencji nie mogło zabraknąć uroczystej gali, w trakcie której wręczono nagrodę Conference Best Paper Award 2016. Tegorocznymi laureatami zostali pracownicy Wydziału Ekonomicznego z Katedry Marketingu dr Ilona Bondos oraz dr Marcin Lipowski za artykuł Online Channel in Service Buying Process. Specjalne wyróżnienie trafiło w ręce wszystkich przedstawicieli Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jako najbardziej licznej grupy uczestników otrzymując nagrodę Lion Award.

Tego typu wydarzenie jest doskonałą okazja do wymiany spostrzeżeń i dyskusji na płaszczyźnie międzynarodowej o ważnych kwestiach naukowych, ale także do nawiązania nowych relacji koleżeńskich i przyjacielskich.
Uczestnicy bardzo dobrze ocenili organizację tegorocznej Konferencji, doceniając bardzo wysoką jakość artykułów naukowych, paneli i spotkań tematycznych. 

Wyjazd przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego nie byłby możliwy bez zaangażowania administracyjnego i logistycznego w szczególności Władz Dziekańskich oraz Pracowników Dziekanatu WE, za co  uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania.

Kolejna edycja MakeLearn/TIIM będzie wyjątkowa, ponieważ uczestnicy w dniach 17-19 maja 2017 r.  zagoszczą do Lublina!
Konferencja odbędzie się w jubileuszowym dla Lublina roku, stąd szczególnie wszystkich zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    16 czerwca 2016