Konferencja dla studentów - "Horyzonty Controllingu"

Szanowni Państwo            

Celem konferencji jest analiza możliwości wykorzystania potencjału nowych technologii w finansach i rachunkowości oraz analiza wpływu ich wdrożenia na zmianę ról menedżerów działów back office i sposobów komunikowania informacji w przedsiębiorstwie. Uczestnikami konferencji będą studenci kierunków ekonomicznych, informatycznych oraz zaproszeni goście, którzy zaprezentują swoją wiedzę, jak i zdobyte doświadczenie. Gościem specjalnym konferencji będzie Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu Pirxon S.A. w Gdańsku, który w trakcie pierwszej sesji wygłosi wykład o zastosowaniu robotów w finansach i rachunkowości. Dwie kolejne sesje będą przeznaczone na referaty studentów. Z kolei w trakcie ostatniej sesji odbędzie się panel dyskusyjny nt. Szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia nowych technologii w finansach i rachunkowości, w którym udział wezmą między innymi:

1.      Piotr Jan Blachowski, Managing Director w Norian Accounting Sp. z o.o. w Toruniu,

2.     Andrzej Derkowski, Dyrektor Biura Kontrolingu w Grupie Neuca S.A. w Toruniu,

3.     Aleksander Rozman, Dyrektor Finansowy z CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k. w Toruniu,

4.     Bartosz Sobolewski, Prezes Zarządu w Pirxon S.A. w Gdańsku.

Moderatorem dyskusji będzie dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zachęcam do uczestnictwa w konferencji z referatem. Istnieje możliwość nadesłania referatów napisanych przez studentów wspólnie z pracownikami naukowymi, np. z Opiekunem Naukowym Koła czy Promotorem pracy magisterskiej. Referaty powinny uwzględniać aspekt praktyczny opisywanych zagadnień.

Tematyka referatów powinna dotyczyć między innymi następujących zagadnień:

1.      digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja procesów sfery back office,

2.     narzędzia business intelligence,

3.     cyfrowe modele biznesu,

4.     advanced analytics,

5.     raportowanie i standardy IBCS,

6.     rola i kompetencje menedżerów w erze robotyzacji.

Jeżeli wśród powyższych zagadnień nie znaleźliście Państwo interesującego Was tematu, jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Napiszcie do nas i przedstawcie nam swoją propozycję.

Referaty należy przesłać do 30 kwietnia 2019 roku wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: kc@umk.pl. Nadesłane referaty powinny odpowiadać, dołączonym do tego listu, wymogom redakcyjnym oraz zawierać zgłoszenie udziału zgodne z przesłanym formularzem. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy szczegółowy harmonogram konferencji. Jeżeli uczestnictwo w konferencji będzie bez referatu, zgłoszenia można dokonać również do 30 kwietnia 2019 roku.

Wszystkie referaty będą zrecenzowane przez pracowników Katedry Rachunkowości Zarządczej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Wybrane referaty zostaną wygłoszone w trakcie konferencji, a następnie opublikowane w formie publikacji książkowej. Najlepsze referaty zostaną nagrodzone.

 

Więcej informacji po linkami:

Zaproszenie dla studentów

Wymogi redakcyjne

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy harmonogram konferencji

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2019