Konferencja dla młodzieży „Oszczędź sobie! (Na przyszłość)”

25 lutego 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin) odbędzie się piąta edycja projektu pn. „Oszczędź sobie! (Na przyszłość)”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez pracowników WE UMCS we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach projektu na UMCS odbędą się interaktywne warsztaty oraz wykład dla prawie 100 uczniów szkół średnich naszego województwa. Łącznie zaplanowano 10 godzin zajęć, realizowanych równolegle w kilku blokach tematycznych przez przedstawicieli WE UMCS, ZUS oraz NBP.

Termin: 25 lutego 2019 roku
Miejsce: Wydział Ekonomiczny UMCS

Część plenarna 9.00-10.30

Aula III, Wydział Ekonomiczny

 • Systemy emerytalne na świecie – dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw. UMCS
 • Polski system emerytalny – Piotr Waszak, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Lublinie
 • Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe – dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie

Część warsztatowa 10.30-13.30

Sala A1 – Systemy emerytalne na świecie

Prowadzenie dr Piotr Zieliński (UMCS)

W trakcie warsztatu uczestnicy będą mogli:

 • zrozumieć podstawowe sposoby finansowania systemów emerytalnych;
 • poznać istotę trójfilarowej konstrukcji systemów emerytalnych;
 • porównać polski system emerytalny z rozwiązaniami stosowanymi w wybranych krajach.

Uczestnicy dokonają oceny zaprezentowanych rozwiązań (wskazując ich zalety i wady),
a także zaproponują  zmiany jakie  powinny być wprowadzone w polskim systemie emerytalnym, aby
w przyszłości był on stabilny i bezpieczny, czyli  gwarantował im godziwą emeryturę.

Sala A2 - Polski system emerytalny

Prowadzenie Maria Piwińska i Maciej Raszewski (ZUS)

Uczestnicy dowiedzą się od czego zależy wysokość emerytury. Poznają zasady obliczania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. Dowiedzą się w jaki sposób mogą mieć wpływ na wysokość przyszłej emerytury.

Sala A3 - Oszczędzanie i inwestowanie długoterminowe

Prowadzenie Ewa Waszkiewicz i Marek Momot (NBP OO Lublin)

Uczestnicy warsztatu poznają różnorodne sposoby oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych. Poznają istotę inwestycji w kruszce, nieruchomości, lokaty bankowe, obligacje, akcje oraz fundusze inwestycyjne. Dowiedzą się jak racjonalnie podejmować decyzje finansowe z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. W podsumowaniu wskażą najbardziej atrakcyjny, ich zdaniem sposób inwestowania.

  Aktualności

  Autor
  Anna Jańska
  Data dodania
  22 lutego 2019