Konferencja "Czy wiemy, dokąd zmierzamy?"

Konferencja z okazji jubileuszu Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego nt. „Czy wiemy, dokąd zmierzamy?"

Nie tylko gospodarka, lecz również polityka społeczno-ekonomiczna i ekologiczna powinny być w coraz większym stopniu oparte na wiedzy. Nadeszły jednak czasy wyjątkowo trudnej przewidywalności zjawisk i procesów. Tym bardziej trzeba stawiać sobie pytanie: czy wiemy dokąd zmierzamy? Podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej, transmitowanej online 1 kwietnia od godz. 15:30, odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą wybitni polscy ekonomiści, socjologowie i specjaliści od zarządzania.

Konferencja odbywa się z okazji jubileuszu Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego. 

Zapraszamy do udziału. Prosimy o wyznaczonej porze wejść na ten LINK

PROGRAM

Moderator prof. Grzegorz W. Kołodko.

Na zakończenie każdego webinarium komentarz wygłosi prof. Andrzej K. Koźmiński.

15:30 Otwarcie i laudacja: Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Prof. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

16:00 Webinarium I: Wyobraźnia socjologiczna XXI wieku Uczestnicy: profesorowie Andrzej Rychard (Polska Akademia Nauk), Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński i Polska Akademia Nauk) i Krzysztof Zagórski (ALK) oraz redaktor Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita”)

17:00 Webinarium II: Czy gospodarka może być racjonalna? Uczestnicy: profesorowie Maciej Bałtowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) i Adam Noga (ALK) oraz redaktor Jacek Żakowski („Polityka” i Collegium Civitas)

18:00 Webinarium III: Czy zarządzanie traci moc? Uczestnicy: profesorowie Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński), Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski) i Dariusz Jemielniak (ALK) oraz redaktor Agaton Koziński („Wszystko co najważniejsze”)

19:00 Webinarium IV: Zarządzanie uczelnią: gra o przetrwanie czy o intelektualne przywództwo? Moderator: prof. Witold T. Bielecki, Prezydent ALK Uczestnicy: dr Anna Budzanowska (b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki), profesorowie Jolanta Jabłońska-Bonca (ALK) i Arkadiusz Mężyk (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Politechnika Śląska) oraz redaktor Waldemar Siwiński („Perspektywy”)

20:00 Zakończenie

LINK DO TRANSMISJI ONLINE WEJDŹ

    Aktualności

    Data dodania
    31 marca 2021