Komunikat Dziekana WE UMCS dla Studentów w sprawie kontaktu z Dziekanatem w okresie zawieszania zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemiologicznego

Komunikat Dziekana WE UMCS dla Studentów
w sprawie kontaktu z Dziekanatem
w okresie zawieszania zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia epidemiologicznego

 

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu co najmniej do 15 kwietnia 2020 r. informuję o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych kontaktu z Dziekanatem.

  1. W okresie do odwieszenia zajęć dydaktycznych (co najmniej do 15 kwietnia 2020 r.) obsługa Studentów i Doktorantów prowadzona jest co do zasady zdalnie, w miarę możliwości poprzez komunikację pocztą elektroniczną i poprzez systemy informatyczne działające w Uniwersytecie, w szczególności USOS i SAP.
  2. Pracownicy Administracji Wydziałowej we wspomnianym okresie wykonują pracę zdalnie zgodnie z przydzielonymi przez przełożonych zadaniami. Każdy pracownik świadczący pracę zobowiązany jest do bieżącego kontaktu w sprawach służbowych za pomocą służbowej poczty elektronicznej i systemów funkcjonujących na Uniwersytecie, w tym USOS i SAP.
  3. W okresie tym dla telefonicznego załatwienia niezbędnych spraw studenckich należy używać telefonu kontaktowego nr 81 537 50 55 – dyżur domowy (w godz. 10.00-13.00) pełni p. Anna Dyś-Król.

 

Z poważaniem,

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2020