Immatrykulacja studentów I roku

W dniu 01 października br. odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych (a w dniu 4 października - studiów niestacjonarnych). W ten sposób Wydział Ekonomiczny rozpoczął 50-ty rok akademicki. Do grona studentów WE dołączyło 1600 osób, w tym blisko 200 studentów z Ukrainy i Białorusi. Gratulujemy naszym studentom wyboru Wydziału Ekonomicznego i życzymy sukcesów w nauce oraz w życiu osobistym!

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    9 października 2014