Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 6 marca 2014 roku Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich pozytywnie zaopiniował wniosek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o przyznanie uprawnień do organizacji egzaminów w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB, i rekomendował Zarządowi Związku Banków Polskich podpisanie stosownej umowy.

System Standardów to system stopni zawodowych w systemie bankowym, powstały z inicjatywy Banków, Szkół Bankowych oraz ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych obecnych i przyszłych pracowników sektora finansowego w Polsce. Otrzymanie przez studentów Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy ogólnobankowej oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca, cow przyszłości może pomóc w uzyskaniu pracy w sektorze bankowym nie tylko w Polsce, i uatrakcyjnić własną pozycję zawodową.

Do egzaminów można przystąpić w trybie eksternistycznym na terenie całego kraju lub skorzystać z oferty kursu przygotowującego w jednej z instytucji uczestniczącej w Systemie Standardów.

Koordynatorem Programu z ramienia UMCS jest Pani dr Joanna Świderska http://www.umcs.eu/pl/addres-book-employee,2758.html;e-mail: joanna.swiderska@umcs.pl

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    7 marca 2014