Certyfikaty „SPSS Technology Junior Expert” w rękach naszych studentów

W dniu 11 lipca odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności obsługi programu IBM SPSS PS IMAGO 4.0uzyskanych przez studentów III roku I stopnia Analityki Gospodarczej. Uroczystość wręczenia certyfikatów uświetnił Pan Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, który wraz z przedstawicielami Zakładu Statystyki i Ekonometrii (prof. Wacławą Starzyńską oraz dr. hab. Arkadiuszem Kijkiem, prof. UMCS) oraz osobami prowadzącymi ćwiczenia (mgr Magdaleną Panasiuk oraz mgr Mateuszem Hałką) wręczył certyfikaty oraz nagrody ufundowane przez Dziekana.

Czworo najlepszych studentów (Sylwia Świderska, Jan Gębka, Kacper Haratym, Maciej Paszczyk) wzięło udział w zewnętrznym egzaminie organizowanym przez koordynatora programu ARIADNA Panią dr hab. Ewę Kmiecik z Predictive Solutions w Warszawie. Nasi studenci wykazali się bardzo dobrą znajomością programu uzyskując wyniki powyżej 90%. Studenci otrzymali nagrody oraz certyfikat „SPSS Technology Expert” obejmujący:

  1. Podstawowe konwencje pracy z programem IBM SPSS Statistics/PS Imago
  2. Operacje na plikach danych, operacje na zmiennych
  3. Okno raportów
  4. Elementy analizy statystycznej (częstości, statystyki opisowe, eksploracja, tabele krzyżowe, statystyki ilorazowe, wykresy P-P, wykresy K-K), ogólny model liniowy (jednej zmiennej/wielu zmiennych), korelacje parami, regresja liniowa, estymacja krzywej.

Oprócz wyróżnionych studentów przyznano 38 certyfikatów „SPSS Technology Junior Expert”.

Przedmiot Modelowanie makroekonomiczne uzyskał akredytację na rok akademicki 2018/19 oraz 2019/20 (Numer certyfikatu: AKR075/W1/12_2018). Kurs prowadzony był na studiach stacjonarnych I stopnia, na Wydziale Ekonomicznym UMCS (kierunek: Analityka gospodarcza), przez: prof. dr hab. Wacławę Starzyńską; mgr Magdalenę Panasiuk; mgr Mateusza Hałkę i obejmował 30 godzin ćwiczeń praktycznych z programem IBM SPSS Statistics (PS IMAGO PRO).

Jest to początek współpracy pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UMCS a Predictive Solutions Sp. z o. o. na kierunku praktycznym Analityka Gospodarcza. Liczymy na to, że kolejne roczniki oraz inne kierunki na Wydziale Ekonomicznym skorzystają z tej ścieżki.

Kierownik przedmiotu prof. W Starzyńska wysoko ocenia jakość i jednocześnie chce podziękować tą drogą mgr Magdalenie Panasiuk oraz mgr Mateuszowi Hałce za zaangażowanie w proces przygotowania umowy, prowadzenia zajęć i szkolenia informatycznego w zakresie wykorzystania programu IBM SPSS Statistics/PS IMAGO z przedmiotu Modelowanie makroekonomiczne.

Opiekun roku Analityki Gospodarczej mgr Magdalena Panasiuk pragnie podziękować Starościnie Pani Milenie Kucharskiej za czas poświęcony w pełnienie tej bardzo ważnej funkcji, wsparcie studentów w sprawach bieżących oraz pomoc przy organizacji wręczenia certyfikatów.

Cały zespół Zakładu Statystki i Ekonometrii gratuluje wszystkim studentom ukończenia kierunku Analityka Gospodarcza oraz zaprasza na kontynuację studiów na II stopniu.

 

red. Mgr Magdalena Panasiuk
Zakład Statystyki i Ekonometrii
Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2019