Aktualizacja bazy praktyk

Informujemy, iż dostępna jest już Baza praktyk z miejscami przygotowanymi do realizacji praktyk na rok akademicki 2022. Baza dostępna jest pod adresem https://praktyki.we.umcs.pl

Przypominamy, iż zakwalifikowanie Studenta na praktyki z Bazy następuje po przesłaniu formularza zgłoszeniowego na praktyki na adres praktykiwe@umcs.lublin.pl oraz po mailowej odpowiedzi co do miejsca ostatecznego zakwalifikowania. O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszam do korzystania z ofert przygotowanych w Bazie praktyk.

dr Joanna Świerk

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2022