„W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego” (podsumowanie konferencji)

W dniach 21-22 października 2019 r. w Lublinie w Centrum ECOTECH-COMPLEX (UMCS) odbyła się kolejna, dwunasta już konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ideą cyklicznych spotkań, realizowanych już od 18 lat, jest integracja środowisk ekonomistów i prawników zajmujących się problematyką finansów publicznych, podatków i systemu podatkowego. Tegoroczna edycja nt.  poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego została objęta honorowym patronatem przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, jak również władze regionalne reprezentujące administrację rządową (Wojewoda Lubelski) i samorządową (Marszałek Województwa Lubelskiego), oraz lokalne (Prezydent Miasta Lublin).

Konferencję, wraz z pełniącą rolę gospodarza spotkania prof. UMCS dr hab. Jolantą Szołno-Koguc, otworzyli Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów prof. UMCS dr hab. Elżbieta Bukalska oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UMCS dr hab. Radosław Mącik.

Zasadniczy cel wygłaszanych w trakcie dwudniowych obrad referatów oraz podejmowanych dyskusji stanowiła analiza i ocena problemów i wyzwań stojących przed systemami podatkowymi w globalnej gospodarce wraz ze wskazaniem kierunków ich racjonalizacji.  

Sesja plenarną otworzyli prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) z  wystąpieniem nt. „Kontrowersje wokół współczesnej polityki podatkowej” oraz Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych prof. UŁ dr hab. Adam Mariański z tematem „Polska legislacja podatkowa – dokąd zmierzamy”, tym samym dając wprowadzenie dla dyskusji panelowej z udziałem prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz (Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku), prof. UEP dr. hab. Macieja Cieślukowskiego (Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), prof. UZ dr. hab. Andrzeja Gorgola (Katedra Prawa Administracyjnego i Podatkowego Uniwersytetu Zielonogórskiego).

W siedmiu sesjach zaprezentowanych zostało łącznie 45 referatów, każdą kończyły niezwykle ożywione dyskusje: wszak problematyka podatkowa niezmienne wzbudza entuzjazm w kontekście tak prowadzonych badań naukowych, jak i przedsięwzięć aplikacyjnych. Rozważania prowadzone były w ramach następujących bloków tematycznych:

 1. Determinanty i następstwa polityki podatkowej w państwach UE;
 2. Ewolucja roli systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach;
 3. Poszukiwanie modelowych rozwiązań podatkowych;
 4. Luka podatkowa – przyczyny i skutki zjawiska, narzędzia ograniczania;
 5. Decyzje podatkowe przedsiębiorstw;
 6. Sprawność funkcjonowania aparatu skarbowego;
 7. Dochody podatkowe JST i czynniki je kształtujące.

W obradach wzięli udział przedstawiciele czołowych ośrodków uniwersyteckich oraz uczelni ekonomicznych z całej Polski. Reprezentowane były takie uczelnie jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, w Katowicach w Poznaniu i we Wrocławiu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Uczelnia Łazarskiego. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością praktycy życia gospodarczego: doradcy podatkowi, przedstawiciele administracji skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Fot. Bartosz Proll - 21.10.2019 r.

  Aktualności

  Data dodania
  24 października 2019