„Migracje we współczesnym świecie” – konferencja naukowa w Tanzanii

W październiku 2019 r. w MUCE (Mkwawa University College of Education, University of Dar es Salaam) w Irindze odbyła się dwudniowa II Międzynarodowa Konferencja. Przybyłych gości przywitała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Helena Mbeya. Podkreśliła, że konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych MUCE we współpracy z trzema jednostkami naukowymi z Polski: Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przedstawicielom trzech wymienionych uczelni podziękowała także Rektor MUCE Esther Dungumaro oraz Prorektor Evaristo Haulle. Tak szeroko zakrojoną współpracę z uniwersytetami z Polski tanzańska uczelnia zawdzięcza osobie Jerzego Gilarowskiego, który od lat tu wykłada.

Jest to już druga konferencja międzynarodowa z udziałem dużej liczby Polaków. W związku z tym swoją obecność zaznaczył również Ambasador RP w Tanzanii Krzysztof Buzalski, który w swoim przemówieniu wskazał na to, że migracje towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Pierwsi ludzie zasiedlili całą Afrykę, a potem także inne kontynenty. Obecnie migracje przynoszą ze sobą zarówno korzyści dla krajów przyjmujących i dla samych emigrantów, jak również zagrożenia. Podkreślił, że Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów UE pod względem liczby imigrantów z byłych republik ZSRR (1,5 mln Ukraińców).

Wykład otwierający konferencję wygłosił Arkadiusz Żukowski z UWM. Temat jego wystąpienia dotyczył migracji z RPA w kontekście globalnym. W 1985 r. liczba emigrantów przekroczyła liczbę imigrantów. Wśród emigrantów z RPA dominują osoby w wieku 20-44 lata. Dwie trzecie z nich to osoby wysoko wykwalifikowane.

Sesję poświęconą migracjom, zmianom klimatu, gospodarce i środowisku otworzyło wystąpienie Konrada Czernichowskiego, dotyczące teoretycznych aspektów przepływów siły roboczej pomiędzy państwami. Zostały one zestawione z wymianą towarów i kapitału, od której znacznie się różnią. Jak to stwierdził Max Frisch ze Szwajcarii, „prosili o pracę, ale otrzymali ludzi”. Przy wyłączeniu czynników pozaekonomicznych, zostały przedstawione na wykresie korzyści zarówno dla krajów przyjmujących i wysyłających migrantów, jak również dla nich samych (wyższa płaca).

Konferencja była ważnym wydarzeniem nie tylko dla Iringi. Nad jedną z głównych ulic zawisł baner informujący o wydarzeniu, a państwowa telewizja TBC w wydaniu wiadomości obszernie zrelacjonowała obrady. Przedstawiciele UWM, UMCS i UKSW mieli też okazję złożyć wizytę Pani Rektor Esther Dungumaro i porozmawiać o możliwościach dalszej współpracy. Padła propozycja, by następna edycja konferencji odbyła się w Dakarze.

    Aktualności

    Data dodania
    8 listopada 2019