2015-06-17
Rada Wydziału Ekonomicznego zatwierdziła dwie nowe specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość: na studiach pierwszego stopnia specjalność „Specjalista bankowy”, a na studiach drugiego stopnia specjalność „Certyfikowany menadżer bankowy”. Obie specjalności przygotowują do egzaminu ECB EFCB, przy czym studia drugiego stopnia kończą się wskazanym egzaminem.

2015-02-16
Zakończyła się rekrutacja na studia podyplomowe "Europejski Certyfikat Bankowca EFCB" - studia nie zostaną uruchomione w lutym br. z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby zgłoszeń. Rekrutacja na studia rozpoczynające się w październiku, zostanie ponownie uruchomiona w czercu br. Została natomiast przedłużona - do końca marca br. - rekrutacja na kursy przygotowujące do egzaminu ECB EFCB (cztery moduły). W sytuacji zgłoszenia wymaganej minimalnej liczby uczestników, kursy rozpoczną się w kwietniu br. 

2015-01-08
Od 2 stycznia do 15 lutego br. trwają zapisy na:
- dwu-semestralne studia podyplomowe Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, w cenie których uwzględniony jest m.in. koszt egzaminu na ECB EFCB oraz koszt ewentualnego egzaminu poprawkowego,
- kursy przygotowujące do egzaminu ECB EFCB w czterech obszarach tematycznych (mogą być wybierane w dowolnej konfiguracji)
Uruchomienie, zarówno studiów podyplomowych, jak i kursów przygotowujących do egzaminu ECB EFCB, planowane jest na przełomie lutego/marca br. Natomiast najbliższy termin egzaminu ECB EFCB na Wydziale Ekonomicznym UMCS planowany jest na 24 kwietnia 2015 r.

2014-11-25
W dniu 25 listopada br. Rektor UMCS podpisał zarządzenia w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Europejski Certyfikat Bankowca EFCB oraz w sprawie utworzenia kursów dokształcających przygotowujących do egzaminu ECB EFCB. Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych znajdują się w zakładkach: Studia podyplomowe oraz Kursy dokształcające

2014-10-06
16 października (czwartek) o godz. 11.30 w Auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbędzie się oficjalna inauguracja programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości - z udziałem p. Włodzimierza Grudzińskiego - Przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich, oraz p. Wojciecha Golicza - Doradcy Zarządu ZBP i Sekretarza Komitetu ds. Standardów. Przewodniczący Komitetu Standardów wygłosi wykład otwarty pt. "Nowe wyzwania dla banków", a następnie przedstawi założenia i procedury programu Standardów realizowanego na UMCS oraz odpowie na pytania z sali osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu Europejski Certyfikat Bankowca. 

2014-07-10
W nowym roku akademickim odbędzie się oficjalna inauguracja programu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości, realizowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na Wydziale Ekonomicznym UMCS 16 października br. (czwartek) odbędzie się otwarte spotkanie z p. Włodzimierzem Grudzińskim - Przewodniczącym Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP, oraz p. Wojciechem Goliczem - Doradcą Zarządu ZBP i Sekretarzem Komitetu ds. Standardów. Konkretna godzina spotkania zostanie podana w późniejszym terminie. Niemniej już teraz zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych do uwzględnienia tego terminu w swoim kalendarzu.

2014-06-30
W Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się 49 uroczystość wręczenia Certyfikatów Związku Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. W uroczystości uczestniczyli pracownicy sektora bankowego z całego kraju, którym ZBP – po spełnieniu wcześniejszych wymogów – nadał 119 stopni zawodowych, w tym 102 stopnie Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz po raz pierwszy 17 stopni Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych (CKF). Lista osób, którym wręczono Certyfikaty ZBP.

2014-06-17
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Rady Programowej, na którym dyskutowano m.in. program szkolenia przygotowującego do egzaminu ECB EFCB. Przyjęta została koncepcja szkolenia kompleksowego oraz modułowego, do wyboru przez osoby zainteresowane (Kursy dokształcające). Rada zdecydowała również o tymczasowym odstąpieniu od przygotywania  oferty szkoleniowej przygotowującej do egzaminu CKF.

2014-06-10
Na posiedzeniu Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej w dn. 1 kwietnia 2014 roku przyjęty został Standard dot. Specjalisty z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego (SAK), który zastąpił dotychczasowy Standard dot. Specjalisty z zakresu Analizy Kredytowej i Fundamentalnej. Poinformowano również o trwających pracach nad aktualizacją Standardu Dyplomowanego Pracownika Bankowego I stopnia oraz planowanym w II poł. 2014 roku rozpoczęciu prac nad opisem kompetencyjnym Standardu Dyplomowanego Pracownika Bankowego II stopnia, a także o zatwierdzeniu przez Prezesa ZBP zaktualizowanych wzorów wniosków do ZBP o nadanie stopni zawodowych (pliki do pobrania) i trybu rozpatrywania wniosków o nadanie stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów.

2014-05-23
W dniu 17 czerwca br. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbędzie się spotkanie Rady Programowej, na którym omawiane będą kwestie programowe i organizacyjne oferty szkoleniowej związanej z przygotowaniem do egzaminów uprawniających do ubiegania się o Europejski Certyfikat Bankowca oraz stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych. Po tym spotkaniu w zakładce Kursy dokształcające pojawią się szczegółowe informacje nt. realizowanych na UMCS szkoleń.

2014-05-14
Przyjmujemy zgłoszenia osób chętnych do udziału w egzaminie Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Przeprowadzenie egzaminu planowane jest na 21 listopada 2014 roku. Informacje o płatnościach oraz formularz deklaracji uczestnictwa znajdują się w zakładce Zgłoszenia i płatności. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych umocnieniem swojej pozycji zawodowej na rynku finansowym do przystąpienia do egzaminu ECB!

2014-03-01
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - na mocy umowy podpisanej ze Związkiem Banków Polskich - nabył prawo do organizowania egzaminów uprawniających do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego oraz Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych, a także organizowania egzaminów Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB - w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.