Zmarła mgr Elżbieta Dąbrowska

Kolegium Dziekańskie Wydziału Chemii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamia, że dnia 1 stycznia 2022 roku zmarła

 

Mgr Elżbieta Dąbrowska

 
Wieloletni Pracownik Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego,
emerytowany pracownik Wydziału Chemii UMCS


Uroczystości pogrzebowe odbędą się
14 stycznia 2022 r. na Cmentarzu komunalnym
przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie

Msza Święta zostanie odprawiona
dnia 14 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w kaplicy Cmentarza na Majdanku.

Po Mszy nastąpi wyprowadzenie urny na miejsce wiecznego spoczynku.


    Aktualności

    Data dodania
    5 stycznia 2022