Zmarł śp. dr Janusz Matusewicz

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że dnia 14 stycznia 2018 roku zmarł
Śp. dr Janusz Matusewicz

Urodzony 24 czerwca 1929 r. w Wilnie. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1969 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych.

Całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Pracę rozpoczął w Zakładzie Chemii Organicznej, a następnie w Katedrze Chemii Fizycznej, pracując kolejno jako asystent, adiunkt i starszy wykładowca. Jego działalność w dużym stopniu dotyczyła dydaktyki chemii, był autorem wielu podręczników chemii dla uczniów szkół średnich, liceów i techników. Dr Janusz Matusewicz aktywnie działał w Yacht Clubie UMCS i pełnił funkcję sternika wychowawcy na obozach żeglarskich organizowanych przez UMCS.

Nagradzany wielokrotnie przez Rektora, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla Uniwersytetu oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Angażował się również w działalność społeczno-organizacyjną, był członkiem Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Odszedł ceniony nauczyciel akademicki, cieszący się poważaniem i sympatią zarówno pracowników jak i studentów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18.01.2018 r. o godz. 9.00 na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    18 stycznia 2018