Wyniki głosowania w wyborach do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii UMCS

Wyniki głosowania z dnia 16.03.2021 r. w wyborach przedstawicieli doktorantów do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kadencję 2021/22.

Przedstawiciele doktorantów wybrani do Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Chemii UMCS:

1.Marta Kalbarczyk;III rok;chemia
2.Edyta Rekiel;III rok;chemia
3.Klaudia Szafran;III rok;chemia

Szczegółowe informacje o wynikach wyborów znajdują się w poniższym załączniku.
Pełne wyniki wyborów do organów Samorządu Doktorantów UMCS dostępna jest na stronie internetowej

www.doktoranci.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2021