Wykład Profesora Zygmunta S. Derewendy

Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych
Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie
Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Botaniczne
Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
Polskie Towarzystwo Entomologiczne Oddział w Lublinie
Zakład Biochemii UMCS 'w Lublinie

zapraszają

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

Profesor Zygmunt S. Derewenda

Department of Molecular Physiology and Biological Physics
University of Virginia School of Medicine (USA)
wygłosi referat pt.:

"Badania strukturalne nietypowego inhibitora kinazy białkowej RSK2 - czyli co krystalografia może nam pokazać gdy inne metody zawodzą"

Spotkanie odbędzie się w dniu 10.11.2017 r. o godzinie 1330 w sali 151B

Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19 w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    2 listopada 2017