Wybory nowego zarządu Koła Naukowego BIOAKTYWNI

14 listopada 2014 odbyły się wybory nowego zarządu Koła Naukowego BIOAKTYWNI. Walne Zgromadzenie Koła powołało w tajnym głosowaniu prezesa: Katarzyna Markiewicz, wiceprezesa : Annę Kamińską, skarbnika: Łukasz Dziubaka i sekretarza : Ewę Plizgę.

Wybory odbyły się przy okazji 8 urodzin Koła Naukowego BIOAKTYWNI.

Dane kontaktowe:

Prezes : Katarzyna Markiewicz
             Tel. 792 105 684
             e-mail: katarzyna.m93@wp.pl

Wiceprezes: Anna Kamińska
                 Tel. 723 587 955
                e-mail: annakam92@onet.eu

 

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    10 grudnia 2014