Uroczystość 50. rocznicy ukończenia studiów chemicznych - absolwenci rocznika 1965-1970

Wydział Chemii UMCS ma przyjemność poinformować o uroczystości 50. rocznicy ukończenia studiów chemicznych przez absolwentów rocznika 1965-1970, którzy studiowali na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uroczystość 50. rocznicy ukończenia studiów chemicznych odbędzie się
w dniu 7 września 2021 r. o godzinie 10.00 w Auli A im. prof. dr hab. Jarosława Ościka
w Collegium Chemicum Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. Organizatorem uroczystości
jest dr hab. Ryszard M. Janiuk – starosta roku absolwentów rocznika 1965-1970, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Chemii UMCS w Lublinie.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz rektorskich uniwersytetu
i Kolegium Dziekanów Wydziału Chemii UMCS:

Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski,
Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska,
Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska,
Dyrektor Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, prof. dr hab. Małgorzata Grabarczyk.

Podczas uroczystego spotkania absolwentów rocznika 1965-1970, zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy upamiętniające złoty jubileusz ukończenia studiów chemicznych. Przy sprzyjających warunkach pogodowych absolwenci planują wspólne pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie przejdą na cmentarz
przy ul. Lipowej w Lublinie, aby oddać hołd zmarłym profesorom Wydziału Chemii UMCS.


fot. materiały promocyjne UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    3 września 2021